โปรโมชั่นประจำเดือน

โปรโมชั่นดีๆ ประจำเดือน 

โปรโมชั่น พิเศษ!

    1.Doctor K Serum 1 ขวด ลดจาก 1600 เหลือ 590 บาท

    2.Doctor K Serum 2 ขวด ลดจาก 3200 เหลือ 980 บาท

    พิเศษ! ขนาดทดลอง 5 ml ราคา 250 บาท